månadsarkiv: maj 2015

Folkets Röst deltar i ”Fäst i Bollebygd” den 30 maj

Medborgarpartiet Folkets Röst står för allas rättighet att känna sig delaktiga och ha inflytande i vår samhällsutveckling. Det är vår grundläggande värdering inom partiet, oavsett ideologiska tillhörigheter.

Alla invånare, medborgare, brukare och medlemmar är hjärtligt välkomna att träffa vår styrelse, medlemmar och representanter på ”Fäst i Bollebygd ”. Vi kommer att närvara hela dagen för att svara på frågor och ta emot medborgarförslag. Glöm inte att det är er vi är valda att representera – ta tillfället i akt att påverka.

Varmt välkomna!

Fäst i Bollebygd 2015