Folkets Röst mer än fördubblade valresultatet från 2014!

Till vår stora glädje har Bollebygdsborna i valet 2018 visat dubbelt så stort stöd för Folkes Röst jämfört med resultatet 2014! Vi är oerhört tacksamma och sänder vårt största tack till alla  medlemmar! Som en följd av valresultatet, har vi numer 5 mandat i Kommunfullmäktige vilket innebär en ökning med 3 mandat.

Om ni har några frågor eller funderingar, kontakta oss gärna genom ett meddelande på Facebook eller via formuläret på webbsidan (Kontakt). Är det någon som vill bidra med tid, kunskap eller kompetens, är det alltid välkommet.

Medlem blir du enklast genom att sätta in 100:- på bankgiro 589-0272 eller swisha till 1 231 481 639. Glöm inte att ange namn och gärna även telefonnummer och e-post.

Valresultat 2018

I valet 2018 fick Folkets Röst 15,3% av rösterna och därmed 5 mandat i Kommunfullmäktige.

Folkets Röst deltar i ”Fäst i Bollebygd” den 30 maj

Medborgarpartiet Folkets Röst står för allas rättighet att känna sig delaktiga och ha inflytande i vår samhällsutveckling. Det är vår grundläggande värdering inom partiet, oavsett ideologiska tillhörigheter.

Alla invånare, medborgare, brukare och medlemmar är hjärtligt välkomna att träffa vår styrelse, medlemmar och representanter på ”Fäst i Bollebygd ”. Vi kommer att närvara hela dagen för att svara på frågor och ta emot medborgarförslag. Glöm inte att det är er vi är valda att representera – ta tillfället i akt att påverka.

Varmt välkomna!

Fäst i Bollebygd 2015

Årsmöte söndagen den 29 mars 2015

Vi bjuder in till års-/medlemsmöte söndagen den 29 mars i Bollebygdskolans matsal.

Alla i Bollebygd är välkomna till Öppet Hus , som startar kl. 17 efter det ordinarie årsmötet som startar kl. 16 och omfattar de sedvanliga årsmötespunkterna.

Alexandra, vinnare av Hela Sverige bakar, bjuder på godbitar till fikat.

Vill du vara med och utveckla Bollebygds Kommun under 2015 tillsammans med oss? > > Bli medlem nu.

Årsmöte 2015

Michael Plogell presenterar sig

Som nyinvald ledamot till kommunfullmäktige i Bollebygd tänkte jag att det kunde vara idé att introducera mig för dem som inte hade möjlighet att närvara vid Folkets Rösts årsmöte som gick av stapeln för några veckor sedan.

Jag är 53 år gammal, egenföretagare och bosatt i Västsverige sedan 1987 och Bollebygd sedan 1994. Jag bor på Erikstorp med min familj.

Redan som tjugoåring bestämde jag mig för att engagera mig i politiken när jag hade passerat 50-årsstrecket. När strecket väl hade passerats valde jag dock att avstå från att engagera mig i de etablerade partierna eftersom jag uppfattade att de stod alltför långt ifrån invånarna i sakfrågorna. Jag ansåg det även som en generell last att föra fram åsikter som styrdes av en partipiska som inte alltid överensstämde med ens egna.

När Stefan kontaktade mig med frågan om medverkan i Folkets Röst såg jag det som ett perfekt tillfälle för att starta mitt politiska engagemang; bordet är rent och jag kan föra fram mina åsikter utan att vara bunden till partipolitiska principer.

Min tanke med Folkets Röst är att vi – jag och Stefan – i dialog med partiets styrelse ska föra fram invånarnas åsikter i de frågor som behandlas eller bör behandlas i kommunfullmäktige.

Med det trots allt begränsade inflytande partiet har idag, får vi ingen insyn i hur nämnderna arbetar. Vi kunde säkert ha engagerat oss i ett samarbete med andra mer etablerade partier. Folkets Rösts styrelse har dock klart deklarerat att vår obundenhet och koppling till medborgarna då riskerar bli begränsad. En åsikt som jag delar. Detta innebär dock att vi får en begränsad insyn i vad som händer; vi kan inte på egen hand sätta oss in i alla frågor som avhandlas i kommunen.

Vår uppfattning i enskilda sakfrågor ska nämligen vara baserad på sunt förnuft utan vänster- eller högervridning. För att vi ska kunna arbeta på detta sätt är det dock väldigt viktigt att vi får ett reellt och förankrat stöd från invånarna.

Som jag ser det kan detta endast ske genom att partiet engagerar invånarna i de olika sakfrågor som kommunens olika nämnder arbetar med. Det kan handla om saker som berör ungdom, äldre, vård, infrastruktur, näringsliv mm. Det är först då som vi kan stå för partibeteckningen och med god grund påstå att vi talar för folket, medborgarna i Bollebygd.

Min vision är att vi bildar grupper som består av engagerade insatta invånare som är eller gör sig insatta i de olika verksamheter som kommunen driver. Grupperna diskuterar fram förslag som sedan lämnas till styrelsen för beslut. Jag och Stefan får sedan till uppgift att föra frågorna i kommunfullmäktige.

Jag vill inte att vi ska få beteckningen att vara ett missnöjesparti. Vi ska se framåt och driva frågor som är till nytta för kommunen och invånarna. Vi ska inte föra enskilda invånares talan mot kommunen såvitt det inte berör frågor av mer generellt intresse för kommunen som helhet.

Vår obundenhet innebär inte att vi inte kan samtycka till förslag som andra partier lämnar i enskilda sakfrågor. Vi ska vara beredda att samtala om enskilda frågor med alla partier i kommunfullmäktige så länge som frågorna återspeglar Folkets Röst vilja.

Med detta sagt ser jag fram emot fyra år som sannolikt kommer att bli mycket lärorika och intressanta. Om jag får rätt i min vision tror jag att vi om fyra år kan visa de etablerade partierna och dessas medlemmar att vårt sätt att tänka och arbeta är det optimala sättet att driva en kommun. Detta kommer att ge Folkets Röst styrka att växa sig ännu starkare vid nästa val och visa att politik kan drivas nära och med stöd av invånarna.

Tack för mig.

Erikstorp den 8 november 2014.

Michael Plogell